Jaunumi

Par Mums

Dārgie Latvijas iedzīvotāji, mūsu domubiedri, draugi, mūsu tuvinieki un radi!

Vislielākos kristiešu svētkus – Mīlestības, Gaismas un Taisnības svētkus šogad sagaida kopā gan katoļi, gan pareizticīgie. Tas ir lielisks cilvēku vienotības simbols. Mēs spējam un mums jābūt vienotiem savā mīlestībā un ticībā Dievam, mīlestībā un rūpēs par savu ģimeni, dzimteni, ikvienu blakus dzīvojošu cilvēku.

 

Mēs, eiroskeptiķi, “– Rīcības partijas” pārstāvji, no sirds sveicam visus Latvijas iedzīvotājus Lieldienu svētkos!

 

Lai šīs gaišās dienas vieš jūsu sirdīs labestību un maigumu, cerību un ticību mūsu valsts labākai nākotnei.

 

Mēs esam pārliecināti, ka Latvija - mūsu kopīgās mājas, kur tiek saglabātas senču tradīcijas, starp dažādu ticību, valodu, uzskatu vienkāršiem cilvēkiem valda savstarpēja ciena, noteikti atgriezīsies uz attīstības un patstāvības ceļa. Mēs cīnāmies par to, lai mūsu dzimtene atkal atgūtu ticību saviem spēkiem, atgūtu pašcieņu un pārliecību par gaidāmo uzplaukumu.

 

Mēs zinām, ka visi Latvijas godīgie, saprātīgi domājošie iedzīvotāji atbalsta mūsu pārliecību. Sveicot visus jūs, dārgie Latvijas ļaudis, mēs ceram, ka gaišie Lieldienu svētki mums visiem dāvās cerību un spēkus grūtam darbam, kas jāveic, lai Latvijas zemē valdītu labestība, taisnīgums, saudzīga attieksme pret ikvienu mūsu valsts iedzīvotāju.

 

Priecīgas jums Lieldienas, draugi, gaišus un mīlestības pilnus Kristus dzimšanas svētkus!

 

Rīcības Partija

Rīcības Partija
Aizvērt
Aizvērt