Jaunumi

Par Mums

„Mēs izdarīsim visu, ko solām”

Rīgā uz ārkārtēju kongresu bija sanākusi „Rīcības partija”, kas patlaban ir Latvijā vienīgais politiskais spēks, kurš ieņēmis eiroskeptiķu un sociālkonservatoru nostāju.

Ko tas nozīmē mūsu valsts vēlētājiem? Atbildi un šo jautājumu sniedza „Rīcības partijas” valdes priekšsēdētājs Igors Meļņikovs.

– „Rīcības partija” vadās pēc Otrās atmodas principiem: Latvijas brīvība, neatkarība, demokrātiskā izvēle, vienlīdzīgas tiesības visiem Latvijas iedzīvotājiem.

Mēs nedalām mūsu valsts tautu latviešos un krievos, pilsoņos un nepilsoņos, bijušajos komunistos un barikāžu aizstāvjos, kā to dara visas partijas bez izņēmuma. Valdošie politiķi, kurinādami sabiedrībā neuzticību un naidu, izpelnās sev reitingus, risina personīgās iedzīvošanās uzdevumus. Ārēji nesamierināmā ar valdošajiem „Saskaņa” aktīvi atbalsta „Vienotību”, „zaļos” un nacionālus”, kad runa ir par deputātu darba algu paaugstināšanu, sodu par „krievu valodu” palielināšanu vai emigrantu no Tuvajiem Austrumiem uzņemšanu. „Saskaņas” vadība J.Urbanoviča personā paziņo, ka Latvija uzņems visus, bet tie, kuri nepiekrīt šādai nostājai, ir rasisti un ksenbofobi. Tajā pat laikā mūsu politiķus nebūt nesatrauc simtiem tūkstošu nepilsoņu problēma, kuri, būdami mūsu valsts pamatiedzīvotāji, dzimuši Latvijā, daudzus gadus tiek apspiesti tiesībās, reāli viņi nav neko izdarījuši šīs sabiedrībai sāpīgās problēmas, kā arī visu citu ekonomikas, medicīnas un izglītības problēmu atrisināšanai. Valdošo partiju pārstāvji pat nemēģina kaut ko darīt, lai atvieglotu tautai dzīvi, jebkura iemesla dēļ atsaucoties uz Briseles direktīvām.

Apstākļos, kad Tuvo Austrumu bēgļu problēma kļuvusi par visas Eiropas Savienības stabilitātes draudu, „Rīcības partija” atklāti iestājas pret varas iestāžu tuvredzīgo attieksmi pret šo problēmu un aizstāv iedzīvotāju tiesības patstāvīgi noteikt politiku patvēruma piešķiršanai tiem, kuri cietuši no kara, nevis agresīviem Eiropas pabalstu meklētājiem. Mēs esam pret neapdomīgu un pazemīgu pakļaušanos eirokomisāru prasībām, kuru dēļ tiek apdraudēta Latvijas sabiedrības drošība u nacionālās vērtības: kristiešu morāle, ģimene, kultūra. Mēs iestājamies pret ES un NATO ierēdņu diktātu, pret militārās histērijas kurināšanu mūsu sociālo problēmu nomocītajā sabiedrībā.

Mēs negribam, lai mūsu valsts tiktu pārvērsta par kara poligonu pie Krievijas robežas. „Rīcības partija” iestājas par mūsu valsts patieso neatkarību, par sabalansētu un pārdomātu iekšējo un ārējo politiku. Latvija – maza valsts ar labvēlīgiem un mierīgiem iedzīvotājiem vēl spēj mainīt savu likteni, sekojot Šveicei – valstij, kas ievēro neitralitāti un rūpējas par savu tautu. Lai to panāktu, mums jāatjauno apgrozībā mūsu nacionālā valūta – lats, bez kuras nav iespējama patiesa valsts neatkarība. Mums ir jāizstrādā mūsu valsts ekonomikas daudzvektoru attīstības programma, jākļūst atvērtiem kaimiņvalstīm, Rietumiem un Austrumiem.

Valsts iekšējās iekārtas jomā, pašvaldību līmenī ”Rīcības partija” plāno risināt kārtējās problēmas ar profesionālā pašvaldību aparāta palīdzību, kurš spēj garantēt stabilu reģionu attīstību. Partijas valdes loceklis Igors Bēniņš iezīmēja ”Rīcības partijas” darba galvenās prioritātes.

– Pašreizējās municipalitātes savā darbībā lielākoties ir neefektīvas. Daugavpilī, acīm redzami samazinoties iedzīvotāju skaitam, pašvaldībā un tās struktūrvienībās ierēdņu skaits arvien pieaug. Parastos vēlētājus kaitina daudzās „nodaļas, komisijas, darba grupas”, kas patiesībā ir „barotavas” pilsētas vadības radiniekiem un pietuvinātām personām. Korupcija un radu būšana, kā sekas ir neprofesionālisms un nodokļu maksātāju naudas tukšā šķērdēšana, palielina spriedzi sabiedrībā. Savukārt galvenās problēmas: bezdarbs, sociālā neaizsargātība, uzņēmējdarbības sagraušana, kvalitatīvas ārstēšanas nepieejamība – tikai pastiprinās.

”Rīcības partijas” pārstāvji zina, kā mainīt Daugavpils dzīves vektoru. Pašvaldības aparāts, tāpat kā visas municipālās struktūras , ir jāsamazina vismaz par trešdaļu, atstājot tikai tos, kuriem ir atbilstošas zināšanas, profesija un kvalifikācija. Municipālo struktūru darbiniekiem, tāpat kā pedagogiem un ārstiem, ir jāievieš ikgadēja profesionālā atestācija. Jālikvidē visas apšaubāmās komisijas un nodaļas ar nenoteiktām funkcijām un nulles lietderības koeficientu; daudzo

„padomnieku”, „palīgu u.c. funkcijas. Pašvaldībā un tās struktūrvienībās jāstrādā izglītotiem speciālistiem, kas atbild par sava darba rezultātiem. Tā mēs spēsim pārveidot mūsu pilsētu, lai tā atkal kļūtu pievilcīga cilvēkiem, kuri vēlas mierīgi dzīvot un strādāt, audzināt bērnus un realizēt savas spējas.

Izpētījuši Daugavpils sabiedriski politisko vidi, ”Rīcības partijas” pārstāvji uzskata, ka pašvaldība maz uzmanības velta efektīvai sadarbībai ar pilsētas iedzīvotājiem. Varas un tautas dialogs nesanāk; cilvēki redz, ka viņu ievēlētie deputāti nerīkojas visu pilsētas iedzīvotāju interesēs. Spilgts liecinājums tam ir Daugavpils sanitārās uzkopšanas neapmierinošā organizācija. Uzskatām, ka šādas situācijas nav pieļaujamas un plānojam maksimāli piesaistīt pilsētas dzīvei vitāli svarīgu uzdevumu risināšanai visus ieinteresētos Daugavpils iedzīvotājus.

Mēs izveidosim pašvaldībā Sabiedrisko,. Kurai tiks dotas tiesības sniegt ekspertu vērtējumu noteiktam projektam, piedalīties iepirkumu un konkursu procedūrās, iecelšanās amatā pašvaldības struktūrās utt. Padome būs tiesīga bloķēt konkrētus lēmumus, pieprasīt to pārskatīšanu; tai būs tiesības izvirzīt vadošajos amatos izglītotus, kvalificētus speciālistus; iesniegt priekšlikumus budžeta veidošanas procesā, piedalīties visu pilsētai svarīgu jautājumu risināšanā. Padomē jāstrādā cienīgiem cilvēkiem uz brīvprātības pamata, lai izslēgtu jebkādas lobisma un materiālās ieinteresētības formas. Uzskatām, ka tādas padomes izveide var mainīt  sabiedrības gaisotni, saliedēt cilvēkus kopīgā darbībā mūsu pilsētas labā.

Mūsdienās vairs nav iespējams neredzēt tirgus ekonomikas un kliedzošās nevienlīdzības sabiedrībā negatīvās sociālās sekas. Pašvaldībai ir instrumenti šo seku kompensēšanai, galvenais ir to atcerēties un pareizi tos pielietot trūcīgāko pilsētas iedzīvotāju labā. Ir jāuzlabo uzņēmējdarbības vide pilsētas, jāizlabo pašreizējo vadītāju kavēšanās investīciju piesaistīšanā no dažādiem fondiem, lai izveidotu un atjauninātu ”Rīcības partijas” ražošanas un sociālo infrastruktūru. Mūsu partija ir rīcības partija. Mēs esam gatavi rīkoties: efektīvi, godīgi, ar maksimālo labumu pilsētai un tās iedezīovotājiem. Mēs izdarīsim visu, ko solām.

Igors Meļņikovs

Rīcības Partija
Aizvērt
Aizvērt