Kļūt par biedru

Pēc datu aizpildīšanas, Jūs saņemsiet anketu PDF formātā uz e-pastu. Lūgums anketu izdrukāt; parakstīt un nosūtīt uz Partijas biroja adresi: Rīga, Balta iela 5a.

Alternatīvi, Jūs varat lejupielādēt neaizpildītu anketu šeit, izdrukāt, aizpildīt ar pildspalvu, parakstīt un atsūtīt mums.

Vārds: *
Uzvārds: *
E-pasts: *
Pilsēta: *
Pagasts: *
Novads: *
Adrese: *
Pasta indeks: *
Tel. numurs: *
Dzimums: *
Pers.kods: *
Latvijas pilsonība: *
Izglītība: *
Valodu prasmes: *
Darba vieta, amats: *
Ģimenes stāvoklis:
Darbs sabiedr. organizācijās: *
Vai esat bijis vēlētos valsts vai pašvaldību amatos? *
Ja esat, tad kādos? (bijušie un esošie):
Vai esat gatavi aktīvi piedalīties partijas darbībā? *
Ja esat, kādai sfērai jūs dodat priekšroku?
Papildus par sevi vēlos sniegt sekojošas ziņas: *


GDPR noteikumi (no 25.05.2018)

Nospiežot pogu "Reģistrēties", ES brīvi, nepārprotami apliecinu savu piekrišanu manu personas datu apstrādei (ieskaitot datu vākšanu, reģistrēšanu, ievadīšanu, glabāšanu, sakārtošanu, pārveidošanu, izmantošanu, nodošanu, pārraidīšanu un izpaušanu, bloķēšanu vai dzēšanu). Saskaņā ar fizisko personu datu aizsardzības likumu, Rīcības Partija nodrošina fizisko personu pamattiesību un brīvības aizsardzību, it īpaši privātās dzīves neaizskaramību, attiecībā uz fiziskās personas datu apstrādi.

  • Jūsu e-pasts netiks izmantots informatīvajam izdevumam (mēs nesūtīsim reklāmu)
  • Ja vēlaties rediģēt vai izdzēst savu personīgo informāciju (aizpilditu anketu), lūdzam, sazinieties ar e-pastu - ricibaspartija@inbox.lv
  • Lai apstiprinātu Jūsu identitāti, mēs lūgsim nosaukt dažus datus, kurus tikai Jūs zināt
  • Jūsu personas dati tiek droši glabāti mūsu biroja (nav ārējas piekļuves)


Datu aizsardzības regulas aprakstsRīcības Partija
Aizvērt
Aizvērt