Programma

Par MumsPartijas programma Eiropas Parlamenta vēlēšanām (2019.gada 4.martā) 1. Par Eiropas Savienības (turpmāk tekstā – ES) līdzekļiem veikt pilnu un visaptverošu ES – Latvijas Republikas attiecību auditu no 2004.gada 1.maija. Audita mērķis: noteikt finansiāli-sociālo saldo uz audita pabeigšanas dienu, lai konstatētu Latvijas Republikas ieguvumus un zaudējumus, atrodoties ES sastāvā. Auditā īpašu vērību pievērst Latvijas Republikas cilvēku resursu zaudējumiem un to rezultātā iznīcināto sociālo un ekonomisko infrastruktūru (īpaši lauku novados). Noteikt iepriekšminēto zaudējumu finansiālo ekvivalentu.
 2. Panākt, ka Latvijas Republika līdz 2025. gadam turpina saņemt ES fondu, programmu un finanšu instrumentu finansējumu vidēji aritmētiskā 2014.-2020. gada līmenī.
 3. 70% no ES fondu, programmu un finanšu instrumentu finansējuma novirzīt lauku novadu attīstībai.
 4. Par ES līdzekļiem izveidot neatkarīgu zinātniski-analītisko centru Rīgā, kas izvērtētu visu ES jau ieviesto un nākamo direktīvu un regulu atbilstību Latvijas Republikas interesēm. Bez saskaņošanas ar iepriekš minēto centru turpmāk Latvijas Republikas teritorijā netiks ieviesta neviena ES direktīva vai regula.
 5. Pilnībā pārtraukt jebkādu bēgļu uzņemšanu Latvijas Republikā. Jau esošos bēgļus 72 stundu laikā par ES līdzekļiem deportēt uz iepriekšējās mītnes zemi.
 6. Panākt vienotas nodokļu sistēmas izveidi visa ES teritorijā. Likvidēt jebkādas nodokļu atšķirības starp dalībvalstīm.
 7. Panākt vienotas darba samaksas sistēmas izveidi visā ES teritorijā. Likvidēt jebkādas darba samaksas atšķirības starp dalībvalstīm.
 8. Noteikt vienotu pensiju sistēmas principu ieviešanu visā ES teritorijā.
 9. Panākt visu un jebkādu ekonomisko sankciju atcelšanu pret Krievijas Federāciju.
 10. Izveidot vienotus ES bruņotos spēkus, t.sk. ar vienotu kodolieroču pārvaldību. Attiecīgi jebkura ES dalībvalsts tiks uzskatīta par kodolvalsti.
 11. Panākt vienotu pieeju ES valstīs izglītības sistēmas vērtēšanai, liekot pamatā skolu atrašanu «soļu attālumā no bērna dzīvesvietas», skolu autonomiju programmas izveidē un realizācijā, brīvās audzināšanas principu ieviešana ES dalībvalstīs.
 12. Panākt vienotus platību maksājumu apmērus lauksaimniekiem un mežu zemju īpašniekiem visā ES teritorijā.
 13. Cīnīties par vienotas ES konstitūcijas ieviešanu, kurā noteikt, ka sabiedrības pamats ir uz kristīgo reliģiju balstīta klasiska ģimene ar tradicionālām vērtībām.


Rīcības Partija
Aizvērt
Aizvērt